Lokale regler

 • Out of bounds                                           Hvide pæle
 • Vandhazard                                                Gule pæle/plader
 • Parallel vandhazard                                   Røde pæle/plader
 • Areal under reparation                              Blå pæle
 • Areal under rep. med spilleforbud           Blå pæle med sort top
 • Alle gule, røde og blå pæle/plader samt afstandsmarkeringer er IKKE-FLYTBARE forhindringer. Lempelse efter regel 24 – 2b.
 • Sprinklerhoveder: Der gives lempelse på spillelinjen fra fastanbragte sprinklerhoveder, hvis de er placeret inden for 2 køllelængder fra green, og bolden ligger under 2 køllelængder fra sprinklerhovedet.
 • Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24 stk. 1.
 • Straf for overtrædelse af ovennævnte lokale regler: Hulspil: Tabt hul, Slagspil: 2 straffeslag.
 • Afstandsmåler: En spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.) er dette et brud på Regel 14-3.
 • Etikette:

          Hul 4, 5, 6, 7 og 11: Bolde out of bounds må ikke hentes.

          Hul 7: Klokken SKAL bruges, når man forlader green

 • Der gøres opmærksom på, at der jævnligt vil forekomme banekontrol.

Del