Herreklubben – Ølænderne

Efterårsprogram Ølænderne 2022

Dato Match Spilleform Bemærkning
2.8 Opstartsmatch efterår Stableford
9.8 Sextour 5/6 Slagspil
16.8 Venskabsmatch Jammerbugten Golfklub Stableford På Ølandbanen
23.8 Holdmatch Stableford
30.8 Klubaften Stableford
6.9 Sextour 6/6 Stableford
13.9 Greensome/twosome Stableford
20.9 Klubaften Stableford
27.9 Klubaften Stableford Kun for-9
1.10 Klubmatch Stableford Lørdag
8.10 Flagspil Slagspil Lørdag
15.10 Afslutningsmatch

Generalforsamling

Præmier Sextour

Stableford 18 huller

Gunstart kl 10:00

Fællesspisning

Bestyrelsen: 

Formand: Jørgen Østerballe – mail: jjoesterballe@live.dk

Palle Winther – tlf. 2396 8247  mail: pplads@youmail.dk

Per Larsen

Bo Grarup – tlf. 7269 0953  mail: solsort8@gmail.com

Sven Bo Rønn – tlf 2527 0836 mail: svenroenn@gmail.com

.

Øland Golfklub – tlf. 9823 6623

.

Kontingent i herreklubben Ølænderne for sæson 2021 er kr 350,- kr om året.

Brug konto 9070 1740427497 eller MobilePay 84508

Matchfee er kr. 25,- pr. runde. Vi modtager kontanter og MobilePay  – 84508

Der spilles i 2 rækker. Er vi 30 eller derover spiller vi i 3 rækker. Præmieoverrækkelse efter hver runde. Er man ikke til stede, går præmien videre.

Holdene sættes ved lodtrækning hver gang.

Der spilles nærmest hul på par 3 hullerne 6, 13, 15 og 16. Længste drive skifter hver gang.

Der vil også løbende være forskellige holdkonkurrencer på de enkelte matchdage.

Der er mulighed for en prøverunde, inden man beslutter sig for indmeldelse.

Mødetid på spilledage (tirsdage) er senest kl.16:30 og Tee off/gunstart kl. 16:45

Der er mulighed for at ringe, hvis man kommer i sidste øjeblik.

Efter 16:45 kan der også tees ud. Der kan vælges 9 huller, og man kan være med til nærmest hul og (længste drive)

Sextour er en turnering over 6 matcher bestående af 3 slagspil og 3 stableford. De 2 bedste slagspil og de 2 bedste stableford resultater tæller i det samlede resultat. Man skal således deltage i mindst 2 af hver type spil, for at kunne få et resultat i den samlede Sextour-konkurrence. Efter hver match fordeles point startende med 20 til vinderen, 19 til nr 2, 18 til nr 3 osv ned til 1 point til nr 20. Efter 6. og sidste Sextour match er vinderen af den samlede Sextour den spiller med flest point. Der er præmier til de 3 spillere med flest point.

Vedtægter for Ølænderne

§ 1. Medlemskab er kun åbent for fuldtidsmedlemmer af Øland Golfklub, der er fyldt 18 år.

§ 2. Det er bestyrelsens beslutning, hvor mange medlemmer der kan være i klubben.

§ 3. Medlemskab kan kun opnås med HCP 54 og derunder.

§ 4. Klubbens spilledag er tirsdag i sommersæsonen og lørdag i vintersæsonen. Der spilles efter en af bestyrelsen fastlagt plan.

§ 5. Hver spiller skaffer normalt selv makker i par-matcher.

§ 6. Gæster kan medtages, såfremt der ikke møder 36 medlemmer til start. Gæster betaler matchfee kr. 25 samt normal greenfee.

§ 7. Medlemmer af Øland Golfklub kan ikke være gæster i herreklubben.

§ 8. Gæster deltager uden for normal præmierække.

§ 9. Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsens valgte medlemmer sidder for en periode på 2 år ad gangen. Bestyrelsen har lov til at supplere sig selv med en suppleant, hvis behovet opstår. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af oktober måned. Indvarsling sker ved opslag i klubhuset  og på Ølændernes gruppeside på Facebook. .

Dagsordenen på generalforsamlingen indeholder som minimum følgende:

  • Formandens beretning.
  • Kassererens orientering om klubbens økonomi
  • Indkomne forslag.
  • Valg af:  1) Formand  2) Øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  • Fastsættelse af kontingent
  • Eventuelt.

.

§ 10. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 11. Disse vedtægter kan ændres på enhver generalforsamling.

.

Opdateret 7-8-2022/sbr

Del
Translate »