Herreklubben – Ølænderne

Forårsprogram Ølænderne 2021 – Link til program

Dato Match Spilleform Bemærkning LD/NH
27.03 Åbningsmatch Stableford Morgenmad kl 8:00

Gunstart kl 9:00

Suppe efter match

LD Hul 9
30.03 Stableford NH2: Hul 10
06.04 Stableford Fællesspisning efter match LD: hul 3
13.04 Sextur 1/6 Stableford NH3: hul 2
20.04 Stableford Scottish Twosome LD: hul 12
27.04 Slagspil Nh2: hul 17
04.05 Slagspil Fællesspisning efter match NH2: Hul 8
11.05 Stableford Nærmest snoren
14.05 Herretur – Hirtshals Stableford Spisning

Transport med bus

18.05 Sextur 2/6 Slagspil NH3: hul 11
25.05 Venskabsmatch Stableford Ølænderne mod Jammerbugt

Fællesspisning

LD: Hul 3
01.06 Stableford Fællesspisning efter match.

“Københavner” eller

“Amerikaner”

LD: Hul 18
08.06 Slagspil NH2: hul 7
15.06 Stableford
22.06 Sextur 3/6 Slagspil NH2: hul 8
29.06 Forårsafslutning Texas Scramble

Fællesspisning

LD: hul 5

Bestyrelsen: 

Formand: Jørgen Østerballe – mail: jjoesterballe@live.dk

Palle Winther – tlf. 2396 8247  mail: pplads@youmail.dk

Per Larsen

Bo Grarup – tlf. 7269 0953  mail: solsort8@gmail.com

Sven Bo Rønn – tlf 2527 0836 mail: svenroenn@gmail.com

.

Øland Golfklub – tlf. 9823 6623

.

Kontingent i herreklubben Ølænderne for sæson 2021 er kr 350,- kr om året.

Brug konto 9070 1740427497 eller MobilePay 84508

Matchfee er kr. 25,- pr. runde. Vi modtager kontanter og MobilePay  – 84508

Præmie for dagen til de 3 bedste i hver række. Der spilles i 2 rækker. Er vi 27 eller derover spiller vi i 3 rækker.

Præmie for nærmest hul og længste drive er en flaske vin.

Der spilles nærmest hul på alle par 3 huller, og længste drive skifter hver gang.

Første tirsdag i hver måned er der spisning, hvis du husker at tilmelde på Golfbox.

.

Der er mulighed for en prøverunde, inden man beslutter sig for indmeldelse.

Mødetid på spilledage (tirsdage) er senest kl.16:30 og Tee off/gunstart kl. 16:45

Der er mulighed for at ringe, hvis man kommer i sidste øjeblik.

Holdene sættes sammen med lodtrækning hver gang.

Præmieoverrækkelse sker efter hver runde. Er man ikke er til stede ved overrækkelsen, er præmien tabt. Scorekort skal være afleveret i klubben senest kl 21:00

Efter 16:45 kan der også tees ud. Der kan vælges 9 huller, og man kan være med til nærmest hul og (længste drive)

.

Vedtægter for Ølænderne

§ 1. Medlemskab er kun åbent for fuldtidsmedlemmer af Øland Golfklub, der er fyldt 18 år.

§ 2. Det er bestyrelsens beslutning, hvor mange medlemmer der kan være i klubben.

§ 3. Medlemskab kan kun opnås med HCP 54 og derunder.

§ 4. Klubbens spilledag er tirsdag i sommersæsonen og lørdag i vintersæsonen. Der spilles efter en af bestyrelsen fastlagt plan.

§ 5. Hver spiller skaffer normalt selv makker i par-matcher.

§ 6. Gæster kan medtages, såfremt der ikke møder 36 medlemmer til start. Gæster betaler matchfee kr. 25 samt normal greenfee.

§ 7. Medlemmer af Øland Golfklub kan ikke være gæster i herreklubben.

§ 8. Gæster deltager uden for normal præmierække.

§ 9. Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsens valgte medlemmer sidder for en periode på 2 år ad gangen. Bestyrelsen har lov til at supplere sig selv med en suppleant, hvis behovet opstår. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af oktober måned. Indvarsling sker ved opslag i klubhuset  og på Ølændernes gruppeside på Facebook. .

Dagsordenen på generalforsamlingen indeholder som minimum følgende:

  • Formandens beretning.
  • Kassererens orientering om klubbens økonomi
  • Indkomne forslag.
  • Valg af:  1) Formand  2) Øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  • Fastsættelse af kontingent
  • Eventuelt.

.

§ 10. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 11. Disse vedtægter kan ændres på enhver generalforsamling.

.

Opdateret 9-2-2021/sbr

Del
Translate »